Teollisuusuutiset

Lietepumpun asennus

2021-07-07
Ennen lietepumpun asentamista, lietepumpun tulisi olla oikea, lietepumppua on monen tyyppistä, siirtoväliaine on erilainen, valitse myös lietepumppu on erilainen, lietepumppu tulisi suorittaa nesteen valinnan kuljetuksen mukaisesti, joten valita lietepumpun oikea, laajentamalla tehokkaasti lietepumppusyklin käyttöä, vähentämällä huollon määrää tehtaan taloudellisten hyötyjen parantamiseksi.

Kuonalietepumppu on tarkastettava asennuksen yhteydessä:

(1) Lietepumpun tasoituksen ja kohdistamisen tulisi olla laitteiden teknisten asiakirjojen määräysten mukainen;

(2) liettepumpun kuljetusvälineen ominaisuuksien mukaan tulisi tarvittaessa tarkistaa pääosat, akselitiivisteet ja tiivisteiden materiaali;

â ’¢ Kaikkien lietepumppurunkoon, putkenosien asennukseen ja voiteluöljyputkiston puhdistamisvaatimuksiin liittyvien putkistojen on oltava asiaankuuluvien kansallisten standardien mukaisia.

(4) Perustan koon, sijainnin ja korkeuden on täytettävä suunnitteluvaatimukset. Ankkuripulttien on oltava kunnolla ja oikein kiinnitetty betonialustaan. Koneesta ei saa olla puuttuvia osia, vaurioituneita tai syöpyneitä.