Upotettava lietepumppu

1〠Mitä upotettavat lietepumput ovat?

Pääpyörän lisäksiDEPUMP®upotettavat lietepumputx

2〠Upottavien lietepumppujen rakenteelliset ominaisuudet ja toimintaperiaate
DEPUMP® upotettavat lietepumput on vesipumpun ja moottorin koaksiaalinen integraatio. Käytön aikana pumpun juoksupyörää käytetään pyörimään moottorin akselin läpi, ja energia siirretään lieteväliaineeseen tietyn virtausnopeuden muodostamiseksi, joka ohjaa kiintoainevirtausta ja toteuttaa lietteen kuljetuksen.

Sen pääominaisuudet ovat seuraavat:
Koko kone on kuivamoottorinen alaspumppurakenne. Moottori on suojattu mekaanisella tiivisteellä, joka voi tehokkaasti estää korkeapaineisen veden ja epäpuhtauksien pääsyn moottorin onteloon. Pääsiipipyörän lisäksiDEPUMP® upotettavat lietepumput, on myös sekoituspyörä, joka voi sekoittaa veden pohjalle kertyneen kuonan pyörteiseksi virtaukseksi ja poistaa sen. Juoksupyörä, sekoitussiipipyörä ja muut päävirtauskomponentit on valmistettu erittäin kulutusta kestävistä materiaaleista, jotka ovat kulutusta kestäviä, korroosionkestäviä, tukkeutumattomia ja joilla on vahva jätevedenpoistokapasiteetti ja jotka voivat kulkea tehokkaasti suurempien kiinteiden hiukkasten läpi. Sitä ei rajoita imuisku, sillä on korkea lietteen imuteho ja perusteellisempi ruoppaus. Ei tarvetta ylimääräiselle tyhjiöpumpulle, pienemmät investoinnit. Ylimääräistä sekoitus- tai suihkutuslaitetta ei tarvita, mikä helpottaa käyttöä. Moottori on upotettu veden alle, eikä monimutkaisia ​​maasuojaimia ja kalusteita tarvitse rakentaa, mikä helpottaa sen hallintaa. Sekoittava siipipyörä koskettaa suoraan pinnoituspintaa, ja pitoisuutta ohjataan sukellussyvyyden mukaan, joten pitoisuuden säätö on mukavampaa. Laite on suoraan veden alla, ilman melua ja tärinää, ja paikka on puhtaampi.

3 〠Upottavien lietepumppujen käyttö
x

Upotettavat lietepumput ovat eräänlainen lietepumppu. Lietepumppujen käyttöalueista noin 80 % käytetään kaivosteollisuuden mineraalien käsittelylaitoksissa. Malmin primäärivalinnan ankarista olosuhteista johtuen lietepumpun käyttöikä on yleensä alhainen tässä osassa. Tietenkin eri malmeilla on erilainen hankauskyky.

Siitä huolimattaDEPUMP®Upotettavilla lietepumpuilla on laaja käyttöalue, oikea käyttö on erittäin tärkeää. Nimensä rajoituksista johtuen lietepumput saavat jotkut teollisuuden ulkopuoliset ymmärtämään sen väärin. Itse asiassa epäpuhtauspumppu, ruoppauspumppu, ruoppauspumppu jne. kuuluvat kaikki lietepumpun käyttöalueeseen. Lietepumpun käyttöprosessissa on erittäin tärkeää kiinnittää huomiota järkevään suunnitteluun, oikeaan laskelmaan ja sopivaan mallin valintaan.

4〠Varotoimet lietepumppujen käytön aikana
Kunupotettavat lietepumputtoimivat, pumppu on asetettava maahan, imuputki asetetaan veteen ja pumppu on käynnistettävä. Mutapumpun ja pystysuoran lietepumpun rakenteen rajoituksesta johtuen moottori on asetettava veden pinnalle ja pumppu laitettava veteen, joten se on kiinnitettävä, muuten moottori romutetaan kun moottori putoaa veteen. Lisäksi koska pitkän akselin pituus on yleensä kiinteä, pumpun asennus ja käyttö ovat hankalampia, ja käyttötilanteisiin liittyy monia rajoituksia.

xupotettavat lietepumput, on parempi käyttää kahta pumppua vuorotellen. Jos pumppu on jumittunut, ainoa tapa korjata pumppu on lisätä verkkoon vedenottoaukkoon estämään liiallisten epäpuhtauksien pääsy pumppuun, jolloin pumpun juuttumisen todennäköisyys on paljon pienempi!

DEPUMP® upotettavat lietepumputtulee jakaa kahteen osaan: sähköiseen ja mekaaniseen. Mekaanisesti tärkeimmät huoltokirjat siirretään ja verrataan. Toinen on sähköinen näkökohta, ymmärtää kunkin pumpun moottorin teho, on tietty käsitys hänen ohjausjärjestelmästään. Mekaanisilla tiivisteillä varustettujen lietepumppujen on varmistettava akselitiivisteveden syöttö. On ehdottomasti kiellettyä ajaa ilman vettä, muuten mekaaninen tiiviste palaa.

5〠Upottavien lietepumppujen valinta ja suunnittelu
Valinta ja suunnitteluDEPUMP®upotettavalla lietepumpulla on suuri vaikutus lietepumpun käyttöikään ja toiminnan vakauteen. Tieteellinen ja järkevä valintasuunnittelu vaikuttaa siihen, pystyykö lietepumppusi saavuttamaan parhaan ja tehokkaan toiminnan.

On kolme pääpiirrettätehokasupotettavat lietepumput:
Ensimmäinen,DEPUMP® supotettavat lietepumputon korkea hyötysuhde ja pieni häviö.
Toiseksi ylivirtaisten osien käyttöikäDEPUMP® supotettavat lietepumputovat suhteellisen pitkiä, mikä säästää tuotantokustannuksia.
Kolmanneksi koko teollisuus- ja kaivosjärjestelmä toimii vakaasti, eikä pumpun toiminta vaikuta koko teollisuus- ja kaivosjärjestelmän toimintaan.
Neljänneksi valintaparametrit: poistoaukon halkaisija, virtaus, korkeus, moottorin teho, juoksupyörän nopeus, pumppausnopeus, enimmäishiukkasten määrä, paino.

6〠Mikä vaikuttaa upotetun lietepumpun tehokkuuteen?
A, tehokkuussupotettavat lietepumputitse on tärkein vaikuttaja. Samoissa käyttöolosuhteissa olevien pumppujen tehokkuus voi poiketa yli 15 %.
B, Keskipakopumpun toimintatila on alhaisempi kuin pumpun nimelliskäyttötila, pumpun hyötysuhde on alhainen ja energiankulutus on korkea.
C, Moottorin hyötysuhde pysyy käytännössä ennallaan käytön aikana. Siksi on erittäin tärkeää valita erittäin tehokas moottori.
D, Mekaanisen tehokkuuden vaikutus liittyy pääasiassa suunnittelun ja valmistuksen laatuun. Jälkeensupotettavat lietepumputon valittu, myöhemmällä hallinnoinnilla on vähemmän vaikutusta.
E, Hydraulinen häviö sisältää hydraulisen kitkan ja paikallisen vastushäviön. Kun pumppu on käynyt tietyn ajan, juoksupyörän ja ohjaussiipien pinta väistämättä kuluu, hydraulihäviö kasvaa ja hydraulinen hyötysuhde heikkenee.
F, äänenvoimakkuuden menetysDEPUMP® supotettavat lietepumputkutsutaan myös vuotohäviöiksi, mukaan lukien kolme juoksupyörän tiivisterenkaan ja aksiaalivoiman tasapainotusmekanismin vuotohäviötä. Tilavuushyötysuhteen taso ei liity pelkästään suunnitteluun ja valmistukseen, vaan myös jälkihallintaan. Kun pumppu on käynyt jatkuvasti tietyn ajan, eri komponenttien välisen kitkan vuoksi välys kasvaa ja tilavuushyötysuhde pienenee.
G, Keskipakopumppu tyhjenee ja käy joutokäynnillä suodatinsylinterin ja putkilinjan imuaukon tukkeutumisen vuoksi.
H, ennenDEPUMP® supotettavat lietepumputkäynnistetään, työntekijät eivät kiinnitä huomiota valmisteluihin ennen keskipakopumpun käynnistämistä, ja peruskäyttömenettelyt, kuten lämpöpumppu, levypumppu ja perfuusiopumppu, eivät ole täysin käytössä, mikä usein aiheuttaa pumpun kavitaatiota, mikä johtaa korkeaan pumppuun melu, suuri tärinä ja alhainen pumpun hyötysuhde. .

SS-sarjan upotettavat lietepumput voidaan käyttää laajalti kaivos-, sähkö-, metallurgiassa, hiili-, ympäristönsuojelu- ja muilla teollisuudenaloilla lietteen kuljettamiseen hankaavien kiinteiden hiukkasten kanssa. Esimerkiksi kivennäislietteen kuljetus metallurgisessa rikastajassa, hydraulinen tuhkanpoisto lämpövoimalaitoksessa, hiililietteen ja tiheän väliaineen kuljetus hiilenkäsittelylaitoksessa, jokiuoman ruoppaus, joen ruoppaus jne. Kemianteollisuudessa se voi myös kuljettaa syövyttävää lietettä, joka sisältää kiteitä.

Upotettavat lietepumput ovat pumpputyyppejä, jotka voidaan upottaa kokonaan veteen. Moottori on suljettu ilmatiiviiseen tiivisteeseen ja on tiiviisti kytketty runkoonDEPUMP®Upotettavat lietepumput.DEPUMP®Upotettavat lietepumput työntävät vettä pintaan muuntamalla mekaanisen energian kineettiseksi energiaksi ja sitten paineenergiaksi.

Tällä hetkellä noin 80 % lietepumpuista käytetään kaivosteollisuuden mineraalien käsittelylaitoksissa. Malmin primäärierotuksen huonosta toimintakunnosta johtuen lietepumpun käyttöikä tässä osassa on yleensä alhainen. Tietenkin eri malmeilla on erilainen hankauskyky.

xSähköinen upotettava lietepumppups, Kaivinkone-hydraulinen upotettava lietepumppusxHydrauliöljyaseman upotettava lietepumppus. Jos olet kiinnostunut meistä, ota meihin yhteyttä. Voit lähettää meille sähköpostia tai lisätä wechatin. Odotan innolla työskentelyä kanssasi.View as  
 
  • MSS upotettava lietepumppu on hydraulikone, jossa on moottori ja vesipumppu koaksiaalisesti upotettuina väliaineeseen. Tervetuloa ostamaan meiltä upotettava lietepumppu sekoittimella.

  • Upotettava ruoppauslietepumppu soveltuu hankaavia hiukkasia, kuten hiekkaa, kivihiilikuonaa ja rikastushiukkasia sisältävän lietteen kuljettamiseen, jota käytetään pääasiassa metallurgiassa, kaivosteollisuudessa, voimalaitoksessa, kemianteollisuudessa, ympäristönsuojelussa, jokien ruoppauksessa, hiekan pumppauksessa, kunnallistekniikassa ja muilla teollisuudenaloilla. Tuote on helppo asentaa ja siirtää, sillä on korkea kuonanpoistotehokkuus ja se voi toimia turvallisesti ankarissa olosuhteissa pitkään. Se on ihanteellinen tuote korvaamaan perinteiset pystysuorat uppopumput ja upotettavat jätevesipumput.

  • Keskipakoinen sähköinen hydraulinen upotettava lietepumppu Sorapumppu Hiekkapumppu Mutapumppu hiekkaruoppaukseen sekoitinleikkureilla. Voit olla varma, että ostat sähköisen upotettavan lietepumpun meiltä.

  • Tervetuloa ostamaan hydraulinen upotettava lietepumppu meiltä. Teollinen jalostus upotettava lietepumppu Hydraulinen tehohiekkapumppu Keskipakopumppu Hiekkakaivospumppu Merihiekkapumppu Kaivinkoneen hiekkapumppu sekoitinleikkurilla

  • Keskipakoinen sähköinen upotettava lietepumppu hiekkapumppu pitkän matkan pystysuuntainen korkeapaineinen upotettava hiekkapumppu
    Voit olla varma, että ostat upotettavan hiekkasorapumpun meiltä.

  • Tervetuloa ostamaan hydraulinen upotettava hiekkaimupumppu meiltä.
    Mutalietelietehiekkakiintoaineslohjo jätevesi pystysuora upotettava hydraulinen ruoppauskaivurin pumppu China Hydraulic Sucks hiekka upotettava lietepumppu kaivoskäyttöön

Kiinassa valmistettua räätälöityä Upotettava lietepumppu voi ostaa halvalla tai halvalla. Depump Technology on kuuluisa Upotettava lietepumppu valmistaja ja toimittaja Kiinassa. Lisäksi meillä on omat tuotemerkit ja toimitamme myös irtotavarapakkauksia. Jos teen tilauksen nyt, onko sinulla sitä varastossa? tietysti! Tarvittaessa tarjoamme hinnastojen lisäksi myös tarjouksia. Jos haluan tukkumyynnin, minkä hinnan annat minulle? Jos tukkumääräsi on suuri, voimme tarjota tehtaan hinnan. Tervetuloa tulemaan tehtaallemme ostamaan uusimpia, uusimpia, edistyneempiä, alennuksia ja korkealaatuisia tuotteita Upotettava lietepumppu. Voit olla varma, että ostat meiltä alennustuotteen. Odotamme innolla yhteistyötä kanssasi, jos haluat tietää enemmän, voit kysyä meiltä nyt, vastaamme sinulle ajoissa!